نام کاربری شما کدپرسنلی و رمز عبور تان کدملی می باشد ، در صورتی که نام کاربری شما در سامانه تعریف نشده است با سرگروه آموزشی درس مربوط تماس حاصل فرمایید.