Smiley face

1:
از منوهای زیر آزمون مورد نظر را انتخاب کنیددر این صفحه نام کاربری و رمز عبور را وارد کنیددر این صفحه گزینه ویرایش پروفایل را بزنیددر صفحه زیر مشخصات خود را وارد کنید


در صفحه زیر سوالات یکی یکی به شما نمایش داده می شودجهت نمایش نمره منوی کنار صفحه را پایین بکشید